Home

Overgang


De overgang is een natuurlijke periode in het leven van vrijwel iedere vrouw waarin de hormoonhuishouding drastisch verandert. De ene vrouw doorloopt deze levensfase vrijwel klachtenvrij, terwijl deze periode bij anderen gepaard kan gaan met ernstige lichamelijke en psychische klachten. Opvallend is dat de impact van de overgang op het welbevinden en de arbeidsparticipatie van vrouwen slechts beperkt bespreekbaar lijkt.  Daarnaast is er nog te weinig kennis van het verhoogde risico op veelvoorkomende aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, osteoporose en diabetes na de overgang, hetgeen de ontwikkeling van preventieve strategieën ernstig in de weg staat. 

MenoPause Consortium


Het MenoPause Consortium spant zich in voor een zo gezond mogelijke overgang voor iedere vrouw met behoud van optimale deelname aan het maatschappelijk leven tijdens de overgang, en daarna. Binnen het consortium werken artsen, onderzoekers, leefstijldeskundigen, vrouwen in de overgang en andere belanghebbenden samen om de nadelige gevolgen van de overgang beter in kaart te brengen en strategieën te ontwikkelen om deze nadelige gevolgen te voorkomen. Hierbij ligt de nadruk op een individuele benadering. Waarom krijgt de ene vrouw wel en de andere geen klachten? Hoe kunnen we die klachten voorkomen door bijvoorbeeld leefstijladviezen of hormoontherapie? Wat zijn de gezondheidsrisico’s voor een individu op de lange termijn, en hoe kunnen we die beperken? Dit alles met het doel te zorgen dat vrouwen tijdens de overgang optimaal kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij.

Nieuws